PKMWiW 2 3Puszczyk zwyczajny (Strix aluco) to rodzina puszczykowatych. Występuje na całym obszarze naszego kraju, głównie w lasach, a także w miastach, w starych parkach, pośród alei drzew. Jest to jedna z naszych krajowych sów, która potrafi zaadaptować się do życia w różnych warunkach środowiskowych, nawet skrajnie przekształconych przez człowieka.

Naturalnymi miejscami lęgowymi dla puszczyka są okazałe dziuple, a antropogeniczne zmiany krajobrazu doprowadziły do ograniczenia tych miejsc. Puszczyki zaczęły gnieździć się w gniazdach ptaków szponiastych, dostępnych otworach budynków, a nawet na ziemi.  Ta nasza najpospolitsza sowa składa na przełomie lutego i marca, w odstępie dwu-, trzydniowym od 2-4 jaj, rzadziej 5-6. W związku z tym, że jest dość licznym gatunkiem i lubi trzymać się swojego terytorium łatwo można ją zaobserwować. W ramach czynnej ochrony, w porozumieniu z Nadleśnictwem Złoczew, zawiesiliśmy na terenie PK Międzyrzecza Warty i Widawki budki lęgowe, m.in. 3 dla puszczyka, a podczas dokonanego w ubiegłym roku ich czyszczenia odnotowane zostało zasiedlenie jednej z nich. Sowę wysiadującą 5 jaj zaobrączkowano. W innym miejscu, pod zawieszoną budką zbieraliśmy regularnie wypluwki, co wskazuje na jej obecność. Budka stała się miejscem odpoczynku lub ulubioną czatownią, jest więc szansa, że kiedyś stanie się także miejscem lęgowym. Zachowanie starych dziuplastych drzew, wieszanie skrzynek lęgowych ma ogromne znaczenia dla życia wielu gatunków ptaków, w tym wlaśnie dla sów.

W. Pogorzelska