Kopia zapasowa ptakoliczenie 2020 edited 1W najbliższy piątek 24 stycznia wraz ze Szkołą Podstawową w Wierzchlesie wspólnie poszukamy ptaków w naszym najbliższym otoczeniu, sprawdzimy, jak się miewają nasi skrzydlaci sąsiedzi, i spróbujemy ich policzyć. Będzie można nas spotkać w okolicy stawów w Krzeczowie na terenie Załęczańskiego PK. Mamy nadzieję, że wspólne podglądanie ptaków przyniesie nam wszystkim wiele radości i będzie miłym akcentem zakończenia ferii w województwie łódzkim.

Zimowe Ptakoliczenie to ogólnopolska akcja liczenia ptaków zimą, której koordynatorem jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Odbywa się każdego roku, zawsze w ostatni weekend stycznia. Jej celem jest zliczanie napotkanych na obranej trasie ptaków, co pozwala na tworzenie i uzupełnianie bazy danych na temat zmian liczebności populacji poszczególnych gatunków ptaków w Polsce, na przestrzeni kolejnych lat.

Informujemy również, że ptakiem zimy 2020 został gawron. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na bardzo niepokojący trend spadkowy w liczebności gawronów. Głównym powodem tak drastycznego zmniejszenia populacji jest intensyfikacja rolnictwa, prowadząca do utraty siedlisk i zubożenia diety nie tylko gawronów, ale większości ptaków związanych z krajobrazem rolniczym. Nie bez znaczenia pozostaje zapewne niechęć człowieka do gawronów: częste są przypadki ich płoszenia (np. za pomocą armatek hukowych), a  kolonie tych niezwykle inteligentnych ptaków są celowo niszczone (usuwanie gniazd, wycinka drzew z gniazdami). Zdarzają się nawet przypadki strzelania do gawronów i celowego ranienia ich.

K. Piasecka