W dniu 8 listopada 2016 roku odbyła się w Przygłowie Konferencja naukowo techniczna „Konserwatyzm i nowoczesność – podstawy polskiego leśnictwa” objęta patronatem honorowym Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi dr inż. Dariusza Pieniaka.

Konferencja była również związana z 65. rocznicą powstania Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Łodzi. W konferencji ze strony ZPKWŁ uczestniczyli Dyr. ZPKWŁ Hieronim Andrzejewsjki oraz Z-ca. Dyr. ZPKWŁ Piotr Wypych. Konferencje otworzył referat Piotra Wypycha pt. "Leśne świątynie natury i kultury - zarys problematyki na terenie RDLP Łódź". Ważną częścią konferencji było ponowne poświęcenie odrestaurowanej kapliczki słupowej z 1644 roku – przy remoncie tego obiektu pomoc merytoryczną i konsultacje naukowe prowadził Piotr Wypych.

Dyrektor ZPKWŁ Hieronim Andrzejewski zaprosił Dyrektora RDLP Dariusza Pieniaka na konferencje połączoną z obchodami 30. lecia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i 20. lecia Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.(PW)