Zapraszamy do konkursu fotograficznego z okazji  „25 lat Sulejowskiego Parku Krajobrazowego” .

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

  1. a) "Sulejowski Park Krajobrazowy – Tu też są piękne miejsca" – uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych. Fotografie muszą przedstawiać, np. piękno krajobrazu (panoramy), obiekty sakralne, rezydencjonalne, gospodarcze itp.
  2. b) "Sulejowski Park Krajobrazowy - wczoraj i dziś" uczniowie szkół ponadpodstawowych. Kolaż fotograficzny: para zestawionych fotografii: zdjęcie z przeszłości (pamiątki rodzinne lub pozyskane ze wskazaniem źródła – zapis na/obok fotografii) i autorska fotografia stanu obecnego danej przestrzeni.

Celem konkursu jest promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz kształtowanie świadomości na temat zmian zachodzących w krajobrazie Parku i potrzeby jego ochrony oraz zachowania dla przyszłych pokoleń. Konkurs organizowany jest przez Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych z okazji 25-lecia utworzenia Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

 

docRegulamin konkursu.doc

docOświadczenie uczestnika /opiekuna.doc