8 września uczestniczyliśmy w Regionalnym Święcie Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej połączonym ze świętem Dożynek w gminie Łęki Szlacheckie.

Mimo deszczowej pogody zaproszeni goście i  mieszkańcy dopisali. W części oficjalnej organizatorzy wielokrotnie podkreślali duży wkład ZPKWŁ w ramach akcji "100 tys. drzew na stulecie województwa łódzkiego" w polepszenie dobrostanu populacji zapylaczy i pożytków pszczelich w regionie. Jednostka nasza została uhonorowana "w uznaniu zasług dla rozwoju i umacniania pszczelarstwa na Ziemi Piotrkowskiej" medalem 100 lecia Odzyskania Niepodległości.