Rozpoczęła się podróż Kolorowej Lokomotywy po parkach krajobrazowych województwa łódzkiego. Program realizowany przez Łódzki Dom Kultury przy współpracy z ZPKWŁ skierowany jest do dzieci i młodzieży, które spędzają wakacje w swoim mieście.

DSC07955 DSC07941 DSC07922

Za sprawą tej inicjatywy mogą one poznać ciekawe miejsca swojego regionu i uczestniczyć w interesujących działaniach artystyczno - ekologicznych. 5 lipca grupa licząca 39 osób przyjechała do Przedborskiego PK z Opoczna. Spotkanie odbyło się na terenie zaplecza turystycznego zorganizowanego przy Zalewie Przedborskim. Program działania był podzielony na trzy główne elementy: spacer po terenie zalewu z przystankami edukacyjnymi (tematy zajęć edukacyjnych: park krajobrazowy na tle innych form ochrony przyrody, historia Przedborza, nekropolie Przedborza, Zalew Przedborski - historia powstania, etapy budowy zbiornika, przeznaczenie zbiornika zalewowego, znaczenie małej retencji, świat ichtiofauny i awifauny zbiornika, zagospodarowanie turystyczne, zasady bezpiecznego przebywania nad zbiornikami wodnymi, rośliny wydmy piaszczystej), gra terenowa powiązana z działaniami prezentującymi świat ptaków oraz działania artystyczne zorganizowane przez pracowników ŁDK.