W dniu 1 lipca 2019 roku pracownicy ZPKWŁ Oddziału Nadpilicznych Parków Krajobrazowych przeprowadzili wymianę tablic/oznakowania i akcję informacyjną dot. stref użytkowania turystycznego Zbiornika Sulejowskiego (zgodnie z Uchwałą nr XLVII/614/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego  - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 1342).

Nowe tablice zostały opracowane przez Departament Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Łącznie wymieniono 14 sztuk tablic w miejscach zmasowanego ruchu turystycznego i wodnego nad Zbiornikiem Sulejowskim.