14 czerwca 2019 r. odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy organizowany przez Urząd Gminy w Sulejowie. W rajdzie uczestniczyli uczniowie ze Szkół Podstawowych  nr 1 i 2 w Sulejowie oraz ze Szkoły Podstawowej z Włodzimierzowa i Łęczna.

Grupa wyruszyła z Placu Straży w Sulejowie do świetlicy wiejskiej w Białej, gdzie tam czekało na uczniów mnóstwo atrakcji m.in. zajęcia z przepisów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,  zajęcia z  pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz gry i konkursy. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego był partnerem rajdu oraz przygotował stoisko z wydawnictwami. (KK)