W dniu 14 czerwca odbyła się już IX edycja Dni Pola w Sulejowie organizowana przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Sulejowie. Patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Starosta Piotrkowski.

Otwarciu imprezy towarzyszłyło symboliczne wręcznie naszego drzewka lipy drobnolistnej z programu "100 tysięcy drzew na stulecie województwa łódzkiego" przez Członka Zarządu Województwa pana Andrzeja Górczyńskiego. Pracownicy OT NPK zapoznali gości i uczestników imprezy z działalnościa ZPKWŁ oraz akcją zadrzewiania naszego województwa prowadzoną przez naszą jednostkę.