Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Okres późnej jesieni sprzyja poszukiwania okazałych drzew, które latem często bywają mniej widoczne. Podczas prac terenowych w ostatnich dniach października na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego zmierzono kilka okazałych drzew. W tym ciekawą sosnę zwyczajną pod Karolinowem.

Uprzejmie informujemy, iż na mocy Uchwały Nr 1352/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 września 2018 r. od dnia 29 października 2018 r. uległ zmianie adres siedziby Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Nasz nowy adres:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź

Nasze biura znajdują się na piętrze nr 9.

Uruchomiliśmy również dodatkowe numery telefonów - 
- więcej informacji na stronie kontakt

W ciągu kilku dni od 23.10.2018 r. na terenie siedziby NPK w Moszczenicy obserwowano orzechówkę Nucifraga caryocatactes. Ptak godzinami wygrzewał się w słońcu, lub na zaoranym polu wyjadał pędraki i uganiał się za owadami.

W lesie naturalnym na 1 ha powierzchni może być kilkadziesiąt dziupli, w starym lesie gospodarczym kilka, a w uprawach (młodnikach) nie ma ich wcale.
Dla wzbogacenia bioróżnorodności w najbardziej deficytowych uprawach staraniem Piotrkowskiego Towarzystwa Przyrodniczego w 2017r. w liczbie 200 szt. rozwieszono na terenie Sulejowskiego i Spalskiego PK, schrony dla nietoperzy.Zdecydowano o zainstalowaniu schronów trocinobetonowych, które są wykonany z ekologicznego materiału charakteryzującego się dobrymi parametrami izolacyjnymi i dużą trwałością.

Nieco wcześniej bo w piątek 19 października zorganizowano w Przedborskim Parku Krajobrazowym święto "Dnia Krajobrazu". Uczestnikami wycieczki terenowej na teren rezerwatu Murawy Dobromierskie była młodzież z Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Dobromierzu.

W dniu 17 października odbyła się konferencja zorganizowana z okazji jubileuszu 30 - lecia utworzenia Przedborskiego Parku Krajobrazowego.Wzięli w niej udział przedstawiciele: władz samorządowych województwa, powiatów i gmin, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi i Kielcach, Lasów Państwowych, szkół z terenu PPK, przedstawiciele parków krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz osoby związane z Przedborskim Parkiem Krajobrazowym.

Na placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy 13 października odbył się XII Ekologiczny Hubertus Łęczycki.

Z okazji Dnia Drzewa który przypada 10 października w OT NPK w Moszczenicy zorganizowano kilka działań z przedszkolakami i młodzieżą szkolną.

28 września na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu odbywały się główne uroczystości związane z regionalnymi obchodami Światowego Dnia Turystyki.

W dniu 28 września odbył się kolejny, coroczny już rajd rowerowy po terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnikami rajdu byli uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button