Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Na początku grudnia 2018r. pięciu pracowników Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, kontynuowało prace konserwatorskie ochrony zawilca wielkokwiatowego Anemone sylvestris i murawy kserotermicznej w okolicach Sulejowa.

Dzieci włożyły dużo wysiłku i serca w swoje dzieła a po burzliwych obradach udało się wyłonić zwycięzców. Doceniamy wszystkie dzieła i dziękujemy za ogromne zaangażowanie.

Zabiegi ochrony czynnej w Przedborskim Parku Krajobrazowym prowadzone są regularnie już od wielu lat i dotyczą głównie rezerwatu Murawy Dobromierskie i rezerwatu Piskorzeniec.

Ze smutkiem zawiadamiamy iż w dniu 3 grudnia 2018 roku zmarł nasz kolega, były wieloletni Wojewódzki Konserwator Przyrody w Piotrkowskim Urzędzie Wojewódzkim inż. leśnik Zbigniew Misztal.

  W ramach prowadzonych przez OTNPK działań ochrony czynnej, w ostatnich dniach przeprowadzono prace polegające na zachowaniu murawy kserotermicznej w obrębie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Skarpa Jurajska” w Inowłodzu.

Jak co roku uczestniczymy w Hubalowej Wigilii na Bielawach. To w leśniczówce Bielawy Wydzielony Oddział Wojska Polskiego pod dowództwem majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" spędził wigilię w 1939 roku w okupowanej przez hitlerowców Polsce.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Nadpiliczne Parki Krajobrazowe zaprasza do udziału w konkursie techniczno - fotograficznym „PTASIA STOŁÓWKA”.

Celem konkursu jest:

  • kształtowanie postaw proekologicznych,
  • uwrażliwienie i dostrzeżenie problemu egzystencji ptaków w trudnym okresie zimowym,
  • rozwijanie zainteresowań artystycznych,
  • wyrabianie nawyków obcowania z przyrodą,
  • rozbudzanie wyobraźni i kreatywności.

Adresatami konkursu są: uczniowie szkół podstawowych

Prace konkursowe zgodnie z tematem można przesyłać do dnia 31 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje i regulamin konkurs:

W dniu 17.XI. 2018 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi odbyła się konferencja-seminarium naukowe "Cmentarze ewangelickie - milczący świadkowie historii - II edycja". Zespół PKWŁ reprezentował Piotr Wypych z prezentacją "Cmentarze ewangelickie na terenie OT Nadpilicznych Parków Krajobrazowych". Organizatorzy i goście konferencji wysoko ocenili wkład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w ratowanie dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych na terenie województwa łódzkiego - w tym wiejskich cmentarzy ewangelickich. Seminarium w Centrum Edelmana towarzyszyła wystawa fotograficzna ZPKWŁ/Piotra Wypycha "Szły na wschód bataliony szwadrony i pułki".

Dane ilościowe spływów na Pilicy na odcinku OT Nadpilicznych Parków Krajobrazowych
W związku z konferencją organizowaną przez PTTK Żarnów i Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego pt. „Turystyka kajakowa w regionie" w dniu 17.11.2018 jednostka nasza zaprezentowała referat Piotra Wypycha "Szlak wodny Pilicy zagrożenia i walory - na terenie Nadpilicznych Parków Krajobrazowych". W tymże referacie zostały opublikowane dane ilościowe spływów na Pilicy w sezonie 2018 roku. Liczeń dokonali pracownicy OT NPK.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button