Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Jesień to okres kiedy wiele ptaków odlatuje z naszego kraju, ale to też czas kiedy można spotkać ptaki, które spotykane są u nas tylko przelotnie lub pojawią się i zostają u nas tylko na zimę. Jest to też czas kiedy niektóre gatunki, które można spotkać u nas przez cały rok znacznie łatwiej teraz zaobserwować.

W dniach 20-21 października przestawiciele OTNPK reprezentowali Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego na 2 Międzynarodowych Targach Turystycznych World travel Show w Nadarzynie.

Z okazji Tygodnia Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w dniu 16.10.2017 r. odbył się „Dzień otwarty w siedzibie OT NPK w Moszczenicy”. W tym dniu gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Piotrkowie Tryb. Pracownik oddziału przeprowadził z grupą spacer po ścieżce edukacyjne, gdzie uczestnicy wycieczki m.in. zapoznali się z działalnością parków krajobrazowych, zobaczyli sad jabłoniowy, „domek” dla pszczoły murarki ogrodowej oraz poznali historię i zwyczaje konika polskiego.

20 października obchodziliśmy Dzień Krajobrazu. Z tej okazji w OTNPK odbyły się spacery krajobrazowe i prelekcje. Podczas zajęć w Sulejowskim Parku Krajobrazowym uczestnicy przeszli ścieżką wzdłuż rzeki Luciąży do użytku ekologicznego Murowaniec i rzeki Pilicy.

W dniu 14 października 2017 roku w ŁDK odbyło się podsumowanie 5 edycji projektu ekologiczno-artystycznego "Kolorowa Lokomotywa". Inicjatorem projektu jest Łódzki Dom Kultury zaś Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łózkiego wydatnie wspierał i angażował się przez kolejne 5 lat w ten projekt.

W ostatnim tygodniu września i pierwszych dniach października odbył się „Tydzień fotografii w oddziale NPK”. „Tydzień fotografii” to zespół warsztatów stacjonarnych i terenowych związanych z sztuką i nauką fotografii dla dzieci i młodzieży.

W dniu 10 października właczyliśmy sie w obchodzony od kilunastu lat w Polsce Międzynarodowy Dzień Drzewa. W OTNPK zaplanowane wcześniej działania polegały na przeprowadzeniu spotkań informacyjnych z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych oraz siedzibie w Moszczenicy, połaczonych z sadzeniem drzew.

W dniu 3 i 4 października w Oddziale Terenowym Nadpilicznych Parków Krajobrazowych odbyły się spotkania w ramach Pleneru artystycznego - Lokomotywa 60+.

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych: „Ptasia stołówka" 02 października - 30 listopada

Organizator konkursu:

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Oddział Terenowy Nadpiliczne Parki Krajobrazowe

rajd szlakiemTradycyjnie schyłek lata pracownicy Przedborskiego Parku Krajobrazowego świętują organizując rajd pieszy lub rowerowy poświęcony „Królewskim Łowom”, które odbywały się w lasach przedborskich za czasów Piastów i Jagiellonów. W tym roku rajd rowerowy poprowadzono ścieżkami prowadzącymi do rezerwatu Piskorzeniec.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button