Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Dnia  7 listopada 2019 r. w Stadninie Koni Walewice odbyła się Konferencja podsumowująca program "100 tys. drzew na stulecie Województwa Łódzkiego".

Konferencje rozpoczęło wystąpienie Marszałka Województwa Łódzkiego Andrzeja Górczyńskiego pt. “Znaczenie stanu środowiska przyrodniczego dla rozwoju Województwa Łódzkiego”. Z datą 7.11.2019r. zostało przekazanych na cel akcji 103 777 rodzimych drzew i krzewów zainteresowanym podmiotom i mieszkańcom województwa łódzkiego.

Zapraszamy młodzież z szkół ponadpodstawowych do konkursu fotograficznego z okazji  „25 lat Sulejowskiego Parku Krajobrazowego” .

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Nadpiliczne Parki Krajobrazowe zaprasza do udziału w konkursie techniczno – fotograficznym „PTASIA STOŁÓWKA”.

Celem konkursu jest:

  • kształtowanie postaw proekologicznych,
  • uwrażliwienie i dostrzeżenie problemu egzystencji ptaków w trudnym okresie zimowym,
  • rozwijanie zainteresowań artystycznych,
  • wyrabianie nawyków obcowania z przyrodą,
  • rozbudzanie wyobraźni i kreatywności.

Adresatami konkursu są: uczniowie szkół podstawowych z terenu OT NPK

Prace konkursowe zgodnie z tematem można przesyłać do dnia 20 grudnia 2019 r.

W dniu 30 października 2019r. w Hotelu Kruk w Smardzewicach odbyła się konferencja pt.„Dobre praktyki w rolnictwie, a ochrona przyrody” z okazji jubileuszu 25 - lecia Sulejowskiego Parku Krajobrazowego

 W dniu 24 pażdziernika 2019r. w Sulejowie odbyło sie spotkanie organizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi wraz z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska spotkanie w sprawie projektu"Inwentaryzacji cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wystepujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".

W dniu 17.10.2019 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Ptaki drapieżne Przedborskiego Parku Krajobrazowego" adresowanego do uczniów szkół podstawowych położonych na terenie PPK.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas 6 - 8 ze szkól podstawowych w : Przedborzu, Górach Mokrych, Krasocinie i Kluczewsku. Łącznie wpłynęły 34 prace. Jury, składające się z pracowników Przedborskiego Parku Krajobrazowego po długich debatach i głosowaniu wyłoniło zwycięzców oraz pięć wyróżnień.

W dniach od 07-17 października w OT NPK odbyły się zajęcia w ramach „Dnia Drzewa”. Pracownicy Sulejowskiego i Spalskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzili z dziećmi i młodzieżą akcję promującą to wydarzenie. Liczne prelekcje, spacery edukacyjne a także wspólne sadzenie drzew połączono z programem Urzędu Marszałkowskiego pt. „100 tysięcy drzew na 100 lecie Województwa Łódzkiego”.

Na przełomie września i października 2019r. w OT NPK w Moszczenicy odbyły się zajęcia "Tydzień Fotografii". Zajęcia składały się z części teoretycznej - prelekcji na temat historii fotografii, technik fotografowania a także doborze i obsługi sprzętu fotograficznego. Po części stacjonarnej młodzi uczestnicy sprawdzili zdobyta wiedzę w terenie.

Z okazji przypadającego w dniu 10 października "Dnia drzewa" pracownicy Przedborskiego PK zorganizowali na terenie Szkoły Podstawowej w Przedborzu prelekcję połączoną z sadzeniem drzew i krzewów.

Blisko stu prelegentów, ponad pół tysiąca uczestników i aż osiemnaście paneli tematycznych. Zbliżający się Międzynarodowy Kongres Biogospodarki jest największym wydarzeniem, integrującym polskie i europejskie firmy czy instytucje różnych sektorów wokół idei rozwoju biogospodarki oraz biospołeczności.

Kongres odbędzie się 7 października w Łodzi. Organizatorem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, któremu w sposób szczególny zależy na wspieraniu lokalnych biospołeczności: wsi, miasteczek, małych i dużych gmin, oraz propagowaniu zrównoważonego rozwoju, wykorzystania odpadów jako surowców do dalszego przetworzenia, inicjowania lokalnych łańcuchów biznesowych, a w ten sposób do tworzenia nowych miejsc pracy w biogospodarce.

Kongres odbędzie się w Hotelu Vienna House Andel’s w Łodzi. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Więcej informacji na stronie www.bioeconomy.lodzkie.pl.

Zapisy online na kongres: tutaj lub w dniu trwania Kongresu na miejscu wydarzenia przy stoisku rejestracyjnym

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button